документи I ръководство I администрация и пом.персонал I седмично разписание  I училищен план I профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2017
2017 | Заедно помогнахме на бебе Велина
2017 | Изложба на групата за извънкласни дейности по Изобразително изкуство
2017 | Многофункционална зала „Демократос“
2017 | Изява на групата за Народни танци по проект „Твоят час“
2017 | Oткриване на многофункционална зала „Демократос“ в ОУ“Св.св. Кирил и Методий“- гр. Свети Влас
2017 | Никулден 2017
2017 | Изложба „Моят роден град“ в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“
2017 | Световният ден за борба със СПИН- 1 декември в ОУ“Св.св.Кирил и Методий“-гр.Свети Влас
2017 | Първо място по баскетбол за момичетата на Свети Влас на ученическите спортни игри
2017 | Учениците от Влас обсъждаха председателството на България на Съвета на ЕС
2017 | Отбелязахме Деня на християнското семейство
2017 | Днес отбелязахме Деня на толерантността
2017 | Националния конкурс „ Посланици на здравето“
Новини
1 - 2- 3 - 4- 5 - 6
ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ Е ОГРАНИЧЕН  ПОРАДИ ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА,  ПОИСКАНА ОТ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО!