документи I ръководство I администрация и пом.персонал I седмично разписание  I училищен план I профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2017
Съобщения
Покана DEMOCRATUS - 12.12.2017
Здравни патрули 08.11.2017
Събрание на Обществения съвет към ОУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас - 24.10.2017
Събрание на Обществения съвет към ОУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас ( 21.08.2017г. от 12.00 часа)
Събрание  на  Обществения  съвет  към  ОУ“Св.  св.  Кирил  и  Методий“,  гр.  Свети  Влас
Предстоящо събрание на „Обществен съвет“ към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр.Свети Влас на 09.03.2017г.
Събрание на Обществения съвет към ОУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас
Планирана родителска среща за месец януари 2017 г. и провеждане на „Ден на отворените врати“
ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ Е ОГРАНИЧЕН  ПОРАДИ ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА,  ПОИСКАНА ОТ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО!